„Timpul nu trece niciodată. Noi trecem prin timp”- Garabet Ibrălileanu

Bucură-te de fiecare clipă!

O să vă prezint o mică poveste pe care am aflat-o de curând:

   „Odată, demult, pe teritoriul vechiului Bharat, trăia un Maestru împreună cu <<bramcharya>> lui, sau ceea ce voi numiți discipoli. Fiecare discipol trebuia  să își aleagă drept test o sarcină foarte greu de îndeplinit. Apoi, el urma să trudească timp de câțiva ani pentru a se perfecționa în sarcina pe care el însuși și-o alesese. Dintre învățăcei, era unul putin mai isteț decât ceilalți, însă, în ciuda acestui lucru foarte timid și retras.

<< Așadar, ce probă ți-ai ales, fiul meu? >>,l-a întrebat cu blândețe Maestrul.

<<Maestre>>,a răspuns discipolul, <<vreau să învăț să merg pe apă. Voi exersa până când voi reuși. Să merg pe apă – acesta este telul meu. >>

Anii au trecut, iar sub îndrumarea atentă a Maestrului, majoritatea discipolilor au realizat ceea ce își propuseseră.

În cele din urmă, învățăcelul timid s-a apropiat de Maestru.

<<Maestre>>, a spus el <<iată am trudit și am exersat fără încetare în toți acești ani. Vedeți cetatea de dincolo de râu? Pot acum să merg pe apă tocmai până la intrare în cetate. Maestre, am reușit! Pot să merg pe apă! >>

Privindu-l pe tânărul discipol, bătrânul învățător l-a întrebat cu tristețe în glas: <<De ce nu ai mers cu barca? Ai fi economisit atâta timp… >>”

(Când poți să mergi pe apă, mai bine iei barca-John Harricharan)

Succesul apare atunci când reușești să-ți gestionezi timpul in așa fel încât să realizezi tot ceea ce vrei să faci, in plus față de tot ceea ce trebuie să faci.

Iosu Roxana Bianca

Leave a Reply

%d bloggers like this: